+ خلیج همیشه فارس

همانگونه که در خبرها آمده بود دیشب پیرو اعلام سرمهماندار یونانی هواپیمائی کیش ایر از نام مجعول خلیج ...... بجای خلیج فارس در مانیتور هواپیمای بوئینگ 757 شرکت هواپیمائی یونانی با کرو پروازیCrew  Fly   یونانی ( یعنی خلبان ،کمک خلبان،سر مهماندار ومهمانداران آن همگی یونانی بوده اند) که بصورت چارتر در اجاره شرکت کیش ایر استفاده شده است. وزیر راه وترابری گرچه با استفاده از فرایند تکراری نوشداروی پس از مرگ سهراب در یک اقدام جالب ودیدنی در روز بعد از ماجرا به خطوط هوائی کیش ایر هشدار داده ظرف 15 روز آینده نام مجعول را از روی تشکیلات هواپیما حذف کنند .ضمنن وزیر در یک اقدام منحصر به فرد وشجاعانه به کلیه خطوط پروازی حاشیه خلیج فارس که مقصد یا مبدا آنها ایران است هشدار داده که  در صورت عدم رعایت موضوع اصلاح نام خلیج فارس، مجوز پرواز صادر نمیشود. آقای سر مهماندار را نیز به عنوان مقصر اصلی!!! اخراج نموده اند.پیرو این خبر به یاد خاطره ای افتادم: چندی پیش بدلیل تغییر مسیر وتعویض هواپیمای شرکت امارات ناچارن چند ساعتی در فرودگاه دبی توقف داشته که پس از پرواز از نام مجعول خلیج ....... استفاده شد که مورد اعتراض تنی چند از عمده ایرانیان داخل هواپیما قرارگرفت وسر مهماندار ضمن عذر خواهی عنوان کردند که این مطالب بصورت آماده در اختیار آنها میباشد وگروه پروازی هیج نقشی در تغییرموضوع مطالب ندارد.پس از آن ماجرا گرچه سینه به سینه موضوع به همه دوستان انتقال یافت اما عملن نتیجه مناسبی را بدنبال نداشت .وحال با حرکت جالب وزیر راه انتظار میرود با پیگیری وجدیت در اجرای تهدیدات ایشان ، کمی روی غریبه های اون ور آب رو کم کنیم.نتیجه اینکه حداقل در مورد هواپیماهای اجاره ای چارتر که یک سر قرارداد طرف ایرانی است در قرارداد تیپ همه موارد بالاخص این مورد ملی رو قید کنیم و نگذاریم اول اتفاقی بیفتد بعد دنبال مقصریا بهتر بگویم سر مهمانداربگردیم.البته من که نفهمیدم چرا کاسه کوزه ها سر سر مهماندار شکست.اگه شما فهمیدید ما رو هم خبر کنید.البت اگه زبون سر مهماندار لال، سقوطی حادث میشد قطعن خلبان مقصر بود نه سر مهماندار.
مخلص کلام:
البته این خود ما هستیم که رونق به اقتصاد اون ور آبی ها دادیم اگر تجار لاری،شیرازی وکلن ایرانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس دست بکشند و همچنین بنا به علل مختلف زیارتی وسیاحتی!! پولمان را به جیب آنها نریزیم قطعن شاید چنین جسارتی از روی شکم سیری حادث نشود.البت که من صوات درصت وحسابی ندارم خودتون تحقیق کنید ببینید میشه پولامونو یه جای دیگه خرج کنیم؟


عناوین مطالب وبلاگ طبیعت ایران

» ::