+ حال زمین رو به وخامت است

مشق جدید قانون حفظ اراضی کشاورزی و ارجاع به مجلس و توسل به اصل 85 قانون اساسی بدون طرح در صحن علنی مجلس و طرح موضوع صرفا در کمیسیون کشاورزی پس از اعتراضات فراگیر و گسترده از سوی انجمن های علمی و صنفی مختلف،صاحب نظران بخش های علمی ،تحقیقاتی و دانشگاه، ارباب جراید وفعالان مردم نهاد حوزه های منابع طبیعی و محیط زیست موقتا در سال 94  از دستور کار مجلس خارج شد. نسخه جدید قانون حفظ اراضی کشاورزی در سال 95 در حالی اصلاح شده که این اصلاحیه بیشتر شبیه بزک کردن و تغییرات جزئی در آن بوده و ادامه این تغییرات و غلط های املائی گرفتن از متونی که بر بنیاد تفکرات تخریبی تدوین شده کاری عبث می باشد.
ایرادهای اعلام شده به حدی شفاف و روشن است که نیازی به توجیه آقایان در اصلاح این قانون نیست .و براحتی می توان نتیجه گرفت کلیه کسانی که در فکر تصویب این قانون بوده اند به اندازه ای با قوانین و مقررات منابع طبیعی و کشاورزی و مجلس آشنا بوده اند که قصد کرده اندبه اصل 85 قانون تمسک جسته تا براحتی پس از تصویب در کمیسیون کشاورزی مجلس صرفا مدت زمان اجرای آزمایشی طرح را در صحن علنی به رای بگذارند.
حداقل انتظار این است که تا ایرادات طرح بصورت بنیادین رفع نگردد در دستور کار مجلس قرار نگیرد.اما بنظر می رسد تعداد اندکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و چند نفر در وزارتخانه جهاد کشاورزی در صدد هستند قبل از اتمام دوره مجلس کنونی و شروع بکار مجلس جدید این طرح را از کانال مجلس عبور دهند.
به منظور اجتناب از تحمیل هزینه های سنگین به جامعه لازم است روی این طرح کار کارشناسی با هدف اصلاح قانون کاربری اراضی موجود  شده و هر نوع مصوبه ای در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود و از ورود به حیطه وظائف منابع طبیعی با هدف حفظ اراضی کشاورزی! اجتناب گردد.

 

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ٤:۱٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٥
comment نظرات () لینک


عناوین مطالب وبلاگ طبیعت ایران

» ::