سبزی باب خشک کیلوچند؟قسمت آخر

 این قبیل واحدها که فاضلاب آنها وارد کشف رود میشود یا فاقد سیستم هستند یا سیستم ناقص دارند.به نحوی که خروجی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی بدون رساندن فاضلاب به استاندارد آنها را در کشف رود تخلیه میکنند. درخصوص واحدهای جدید التاسیس هنگامی که ضوابط و قوانین موجود صراحتاً صدور پروانه بهره برداری را منوط به اجرای سیستم و راه اندازی آن همزمان با راه اندازی کارخانه می نماید چگونه است که واحد تولیدی پس از شروع به کار و دریافت پروانه بهره برداری هنوز فاقد سیستم تصفیه فاضلاب و یا هر نوع تمهیدات زیست محیطی می باشد. روی دیگر سکه این است که واحدهای تولیدی و صنعتی اعتبار لازم جهت اجرای سیستم های مورد نظر محیط زیست را داشته اما انتخاب مشاور ذیصلاح جهت اجرای سیستم ها در شرایط موجود و نبود یک روند صحیح موجب گردیده که صرفاً واحدها در بسیاری موارد در جهت رفع و رجوع تمهیدات زیست محیطی و بدون داشتن سیستم به کار خود ادامه میدهند.جالب است که اولین کسانی که زنگ خطر را برای این صنایع به صدا در میآورند.مدیران  سازمان حفاظت محیط زیست بوده که جای تعجب است که شما با چه هدفی این نارسای ها را که به خود شما برمیگردد منعکس میکنید؟حرمت امامزاده با متولی آن است .حال توقع دارید کدام نهاد به خروجی فاضلاب واحدها یا سیستم های موجود درشهرکها نظارت کند.آیا نه اینکه مدیران محیط زیست در فکر رعایت ضوابط واستانداردهای خود نیستند. عدم اجرای قوانین زیست محیطی،انتخاب نامناسب مشاوران زیست محیطی ،قانون گریز بودن مدیران واحدها، نبود اعتبار لازم جهت واحدهای قدیمی به منظور ساخت سیستم های کنترل آلودگی، عدم امکان استخدام کارشناسان متخصص ،ملاحظات  بخشداری وفرمانداری محل در جهت حفظ رضایت عمومی ودیگر موارد به انتشار آلودگی ها کمک میکند.

 

آخر اینکه : اگر موفق به تعطیلی واحدهای آلاینده شدیم که کار مهم وپر دردسری را انجام داده ایم لااقل مشاور درست وحسابی سر راه آنها قرار بدیم چون ساخت غلط از نساختن بهتره چون در این صورت هم اخطار کردیم هم حکم قاضی را گرفتیم وهم با ضابط ومامور انتظامی آن واحد را تعطیل کرده ایم حال با آوردن یک قرارداد سوری از طرف کارخانه یا اجرای یک سیستم آبدو خیاری اگه اجازه ادامه فعالیت بدیم، اونوقت میگن .....بود هیچی نفهمید.من که میدونم سر بچه های محیط زیست رو نمیشه شیره مالید.(رفرنس:شرکت سبزان محیط)

 

/ 0 نظر / 12 بازدید