از خودکفائی گندم تا بنزین

سالها پیش که وزیر جهاد کشاورزی جناب مهندس اسکندری اعلام خودکفائی گندم را اعلام نمود همه آنان که دستی بر آتش داشتند میدانستند چه بهای سنگینی این لاف گزاف دارد.بعدها نه تنها این عدد کذائی دوام نیاورد بلکه مجبور به واردات گندم شدیم.

همین داستان هم چند سال پیش برای بنزین تکرار شد و هر چه فریاد زدیم که بخش اصلی آلودگی مربوط به همین بنزین های تولید داخل وغیر استاندارد است گوش کسی بدهکار نبود .چرا که یک عقب نشینی ثابت میکرد که خودکفائی بنزین همان لاف گزاف است.

امروز جای خوشحالی دارد که وزیر نفت قبول نموده اند که لااقل برای شهرهای بزرگ که آلوده هستند از خارج بنزین وارد کنند واین یعنی خودکفائی بنزین شبیه خود کفائی گندم خیالی عبث بوده وبس.همین

/ 1 نظر / 55 بازدید
پویا

نام مرا در دفتر خط دار بنویس به زندان عادت دارم ![گل] این داستانا برا همه مون عادی شده