هفته ای با شروع وپایانی ناخوشایند

هفته ای که گذشت آبستن اتفاقات رخ داده شخصی وعمومی بود که باعث شد نه تنها بارش های آسمانی ونیز برگزاری همایش روسای ادارات مراتع استانها در جهت رسیدن به تصمیماتی شایسته در امر مدیریت بهتر بر عرصه های منابع طبیعی موجب شادی نگردد بلکه تکدر خاطرخیلی ها را هم بدنبال داشته باشد. 
همه آنها که قصد پرواز به ارومیه را در روز یکشنبه داشتند در مجاورت ما در سالن انتظار ایران ایر نشسته بودند غافل از اینکه تا ساعاتی بعد اکثر آنها در این دنیا نخواهند بود.ما پس از جدا شدن از آنها راهی شیراز شدیم وپس از سختی فراوان وتکانهای شدید که نمونه آن را تا حال شاهد وناظرنبودم به مقصد رسیدیم اماهمسفران ما درصندلی انتظارهمان سالن هرگز به ارومیه نرسیدند.حادثه ای دلخراش که نحوه اطلاع رسانی وبرخورد مسئولین در ارائه آمار واطلاعات  وعدم پاسخگوئی شایسته بر درد آن می افزود.
در اواسط هفته هم که درگیر کارگروه های مربوط به منابع طبیعی ومراتع کشور بودیم نقش هدفمندی یارانه ها بر عرصه های منابع طبیعی پیش بینی های خوبی را نوید نمیداد زیرا بر بنیاد نظرات کارشناسی این طرح عظیم وخوب بایستی قبل از اجرا به این مقوله میپرداخت نه در حین اجرا. واثرات منفی آن با این وضعیت عدم جذب نیرو ومشکلات جاری حاکم بر عرصه های منابع طبیعی نگران کننده میباشد.لذا اگر عمری باقی بود در پستی جداگانه به شرح این موضوع مهم خواهم پرداخت.
در اواخر هفته هم فوت دیگرعمویم درسن  60 سالگی بر بار تالماتم افزود تا یادمان نرود که روزهای زندگی بی شماره است وناگه بانگ رفتن برای هر کسی  بر خواهد آمد . ویادمان باشد آنچنان زندگی کنیم که وقت رفتن افسوس روزهای رفته را هیچ نخوریم .

/ 7 نظر / 6 بازدید
هومان خاکپور

تسلیت مهرداد جان ... برای عموی گرامی تان روحی شاد و برای شما و خانواده محترم صبر و سلامت آرزو دارم.

حسین عبیری گلپایگانی

جناب آقای مهرداد مسیبی در گذشت عموی گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم