باز باران با ترانه

دیروز ودیشب  تهران ونوار شمال غربی ومرکزی ایران شاهد باران وتگرگ بود.اگر چه بارش تگرگ در یکماه گذشته یکبار اتفاق افتاد اما در طول ٨ ساعت بین ساعت ١٨ تا١۵/٢  صبح سه نوبت تگرگ بارید که آثار این تگرگ در نقاط شمال وشمالغرب تهران تا صبح باقی بود.گر چه تا زمان نوشتن این پست امار سازمان هواشناسی حکایت از بارش حدکثر ۶٠ میلیمتر برای خدابنده زنجان و۴/۶ میلیمتر برای فرودگاه تهران(٢۴ م م) و١١ (۴٠م م )برای شمیرانات تا صبح ٢٠  و(٢١ )فروردین می باشد، اما بنظر میرسد با ثبت امار دیروز این عدد برای تهران به بالای ٣٠برسد. عکس زیر نمونه ای از تگرگ بار اول دیروز عصر است. ضمنن به تاریخ عکس توجه نشان ندهید.البته امیر خان هم عکس یکی از (رعد و)برق ها ! را شکار کرده که میبینید.

حالا هی بگید چرا بارون نمیاد وچرا درگیر خشکسالی هستیم .یه جا کم مونده سنگ وبلای آسمونی نازل بشه یه جا هم خشک خشکه وهیچی نمیآد.اینا کم لطفی خدا وعذاب الهی نیست .بلکه باید پیدا کنید پرتقال فروش را.

/ 3 نظر / 10 بازدید

خواهش میکنم یک دوربین بخرید تا عکسهایی بهتر تهیه کنید

خواهش می کنم یا جسارت نشان دادن اسامی را داشته باشید و یا مثل همیشه کل پیغام را حذف کنید که ما شاهد این خوشمزگی ها و نمک ریختن ها نباشیم انجمن کارمندهای همیشه بیکار مثل شما