این آلودگی یورو پنج نمیشناسد

مناظره هفته آخر آذر ماه شبکه یک سیما مربوط به بحث اعتیاد و مواد مخدر بود.گرفتاریهای روزمره این اجازه را نداد تا این نقد را زودتر منتشر نمایم.این موضوع را از این منظر مورد بحث قرار دادم چون با سلامتی بخش عمده ای از جامعه مرتبط میباشد.

افراد شرکت کننده در مناظره عبارت بودند از آقای هاشمی به نمایندگی از سازمان بهزیستی،آقای حسن ذبحی معاون قضائی دادستان،آقای علی مویدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر،آقای طاها طاهری و آقای احمد حاجبی

آنچه در این گفتگوها بحث شد اساسا حول تعداد مراکز درمانی وکمپ های ترک اعتیاد واردوگاههای نگهداری افراد مصرف کننده بود.

کسب لذت،کنجکاوی،تفریح،رفع مشکلات روحی،دسترس بودن مواد،فشار دوستان،رفع درد ،تجربه وقت گذرانده،بی خیالی،ناکامی،عصبانیت از جمله عوامل مهم در روی آوردن افراد به مواد مخدر بوده که طی تحقیقاتی بدست آمده است.

تعداد 1.350.000 نفر در جامعه مصرف کننده رسمی و تعداد خیلی بیشتری مصرف کننده غیر رسمی ومصرف کننده های تفننی یا تفریحی داریم که اگر تعداد خانوار اصلی هر مصرف کننده را بطور متوسط 5 نفر در نظر بگیریم ، تعداد 7 تا 10 میلیون نفر درگیر اعتیاد بطور مستقیم وغیر مستقیم هستند.این عدد بین 10 تا 15 درصد جامعه راشامل شده که عدد بزرگی بوده وتوجه بیش از پیش را با این معظل طلب مینماید.

سند ملی پیشگیری در سال 90 تدوین شده است.در حالی که ستاد مبارزه با مواد مخدر چند سالی است تعطیل است.

در 700 کمپ موجود 70 هزار نفر نگهداری میشوند.

در سال 90 تعداد 3500 نفر بر اثر سوء مصرف مواد کشته شده اند ودر سال 91 3005 نفر کشته شده اند.

به استناد ماده 16 تعداد 18 مرکز درمانی ساخته شده است وعنقریب در ملارد یک مرکز بزرگ به بهره برداری خواهد رسید.

بحث آگاهی دهی به 12 میلیون دانش آموز بایستی انجام شود.

حال  نقدی بر این گفتمان:

آنچه در بحث های گفته شده قابل توجه است دو بحث بوده که یکی پیشگیری بوده و دیگری درمان.

به منظور پیشگیری بایستی در رده های مختلف تحصیلی آگاهی لازم و مضرات استفاده از مواد مخدر بایستی به افراد داده شده تا در اولین قدم از افزایش تعداد مصرف کننده ها کم کنیم.

 

در دوران جنگ جها نی دوم 70 میلیون معتاد در چین وجود داشت؛ یعنی تعداد معتادین آن بیشتر از تعداد جمعیت بسیاری از کشورهای جهان بود!کشور چین با خواست رهبر کشور بنام ما ئو تسه دون  توانست با عزم ملی واراده سیاسی وبا همکاری مردم زیر شعار قیام ملی علیه پدیده شوم اعتیاد را بطور کامل از چین محو سازد.

بحث مشارکت در لایه های مختلف جامعه وتوسط دولتمردان چند سالی است با جدیت دنبال شده اما این موضوع در بحث مبارزه با مواد مخدر که بیشتر از دیگر معضلات جامعه نیاز به مشارکت افراد مبتلابه دارد بطور کامل انجام نشده است.و تا زمانی که همین دیدگاه بگیر وببند در برخورد با این معضل وجود داشته باشدنبایستی انتظار داشت حتی قدمی کوچک برای برخورد با این جنگ افزار خاموش در میان خانواده ها وجامعه برداشته خواهد شد.

چندین سال طول کشید تا دولتمردان فهمیدند که اعتیاد یک بیماری است .اما برداشتن چندین گام بطور هماهنگ از سوی دولت قطعا میتواند ریشه این مافیای خانمان سوز وتخریب گر جامعه را تضعیف ودر نهایت بخشکاند.

عمده مشکل مربوط به اعتیاد عدم آگاهی افراد از عواقب مصرف میباشد لذا گام اول درپیشگیری، آگاهی دادن به دانش آموزان بوده ولازم است در این راه بجز بحث های تئوری در جهت آگاهی بخشیدن به آنها امکان بازدید از محلهای نگهداری معتادان و نیز استفاده از تجربیات افراد مصرف کننده و افرادی که از این دام رها شده اند را فراهم نمود.ودر مرحله درمان بایستی این آگاهی به کلیه افراد مصرف کننده وخانواده های آنها داده شود.

برخورد اصولی با این پدیده بدون استفاده ار تجربیات افراد درگیر با این بیماری کاری عبث میباشد.در سالهای اخیر تشکلهای مردم نهاد زیادی در این خصوص تشکیل شده که به جرات میتوان گفت آمار موفقیت این تشکل ها از بگیر وببندهای نیروی انتظامی وقوه قضائیه بیشتر بوده است.

دولت، امکانات واعتبارات خود را در قالب مشارکت با این تشکل ها گذاشته یا هزینه نماید.چرا که تشکل های غیر دولتی در همه شهرهای کشور وجود ندارد اما کمپ و پلیس و بگیر وببند در همه شهرها موجود میباشد.

زور واجبار تنها روش منجر به شکست در برخورد با این نوع بیماری میباشد.

ساخت کمپ ها با هدف ترک افراد بصورت اجباری و!:.7Fستگیری افراد از خیابانها وبردن آنها به این مراکز تنها دور ریختن پول و اعتبارات دولتی میباشد.چرا که این افراد در اولین روز آزادی از کمپ یا زندان بسرعت به سمت مصرف مواد رفته با این تفاوت که بدلیل همنشینی با افراد مختلف در زندان یا کمپ ،مواد جدید و روشهای مصرف جدید را بکار خواهند گرفت.

مراکز ترک اعتیاد که از متادون درمانی استفاده میکنندموجب جایگزینی مواد وقرص های جدید بجای مواد مخدر قبلی شده و نه تنها موجبات ترک مواد را فراهم نمیکند.بلکه بیمار را با موادی جدید آشنا خواهد کرد که ترک آن به مراتب بدتر از دیگر مواد میباشد.

بیکاری گر چه شاید بهانه ای برای روی آوردن به اعتیاد باشد اما در برخورد با چنین افرادی که شغلی ندارند.ابتدائی ترین مسئله همکاری دولت در رفع بیکاری وتضمین کاریابی چنین افرادی میباشد.

روشهای قبلی با اعتبارات جزء و تشکیلاتی کوچک در حد ستاد نه تنها موفق نبوده بلکه ساخت مواد مخدر شیمیائی در آشپزخانه های داخلی با حداقل فضا وامکانات گوی سبقت را از اقدامات دولتی ربوده است.و این بدان معناست که دولت از توزیع کنندگان ومصرف کنندگان مواد مخدر بسیار عقب مانده است.

افراد مصرف کننده مواد مخدر به مرور زمان به قدری وابسته به مواد شده اند که قدرت خوب و بد را از دست داده لذا بایستی قبل از هر نوع برخورد قهری با این افراد بر روی فکر و ذهن آنها کار شده تا پس از آگاهی یافتن از مضرات مواد ، قادر به ترک بلند مدت مواد شوند.و این شدنی نیست مگر استفاده از تجربیات تشکل های مردم نهاد موفق در این زمینه و نیز افراد موفق در ترک مواد مخدر

ما برای مبارزه با امپیریالیسم وقدرتهای بزرگ اعتبارات زیادی در نظر میگیریم اما برای درمان معضلات اجتماعی چون اعتیاد که منشا آن همین هجوم دولتهای استکباری برای نابودی جوانان وسرمایه های ایران هستند با حداقل اعتبارات وامکانات به جنگ آنها میرویم.نیک میدانیم که اعتیاد یکی از بزرکترین آسیبهای اجتماعی و جزو یکی از چهار بحران و مسائل حاد جهانی محسوب می گردد لذا بایستی مجموعه اقدامات نیز درخور همین حاد بودن آن باشد.

ما به فرزندانمان درآموزش وپرورش بجای آموزش مضرات اعتیاد ،آمادگی دفاعی یاد میدهیم .آنهم در برهه ای که جنگ پایان یافته وبایستی به فکر پیشرفتهای اقتصادی واجتماعی باشیم.کاری که چین وکره بعد از جنگ انجام دادند و چین با همین برنامه موفق شد بجای آموزش نظامی با روشنگری مردم وبرخی اقدامات ملی، به جنگ اعتیاد برود و کره جنوبی نیز در مدت کوتاهی به عنوان یک کشور پیشرفته در آسیا وجهان مطرح شود.

درجامعه ای که افراد سالم نداشته باشیم و درصد قابل توجه آنها درگیر اعتیاد باشند چگونه میتوان انتظار داشت مشکلات دیگر اجتماعی بروز و ظهور ننماید.

آلودگی های محیطی منجمله آلودگیهای هوا،صوت، آب ، امواج ضد ماهواره،ریزگرد وبیماریهای هپاتیت و ایدز تنها عوامل تهدید کننده سلامتی شهروندان نیست.بیماری خاموش اعتیاد در کمین تک تک خانواده های ایرانی است.باید هوشیار بود و برای مبارزه با آن بپا خاست.

بیشتر بدانید 

/ 6 نظر / 65 بازدید
بهمن

مهرداد جان استفاده كردم شيوا و رسا بود.

ناصر شيرازي

كفاره شراب خوريهاي بي حساب/مخمور در ميان رندان نشستن است

افراسيابي

باشد تا همگان براي اين بلا كه سالها مجامع جهاني براي كنترل آن عاجز بودند از خود آغاز كنند.

مسافر

راه برای همه کسانی که عشق به رهائی از دام اعتیاد دارند در کنگره 60 باز است.

آشنا

اگر مواد جمع شود و ریشه مواد برچیده شود برخی جیب ها چگونه پر شود؟ما کجا وچین وکره کجا؟؟؟

حامی

هنوز یادم هست که میگفتی تعداد افرادی که در کمپ ها ترک داده شده اند وموفق مانده اند شاید یک نفر هم نباشد.اما افراد نسبتا زیادی هستند که توسط تشکل های مردمی به درمان کامل ترک اعتیاد دست یافته اند .شکی نیست که نیاز داریم اندکی فضا را برای تشکل ها باز کرد.دولت هر چه داشته تاکنون رو کرده