اولین برف تهران

سال گذشته نبود باران ورطوبت به نحوی شد که مدیران بناچار دست به دامان آب پاشی با هواپیماهای سم پاش بر سر تهران دود زده شدند.بارانی که تا 22 آذر ماه نیامد.اما امسال به لطف خدا باران پیاپی سه روزه در مرداد ماه و یک هفته ای در مهر ماه واینک اولین برف زمستانه نوید روزهای خوب پر آب را برای کشور میدهد .باشد تا با مدیریتی صحیح راه را بر این جریان زندگی نبسته و با توجه به ورود جبهه سرما مشکل وارونگی وآلودگی تهران کاهش یافته وامیدوار باشیم یک پراکنش خوب بارش را در سرتاسر سال داشته باشیم. جوهر این عکسها هنوز خشک نشده!!!

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
سید حامد میرزاخلیل

عکس های زیبایی از برف امسال تهران گرفتید.البته عکس هایی که من تهیه کردم با هدف ثبت واژگونیه درختان بر اثر آلودگی نوری و بارش برف در پاییز بوده. اگر خدا قسمت کند مطلبش را می نویسم و بر روی وبلاگم می گذارم