اختلاسی فرای 3000 میلیارد

نمونه دیگراین مسائل در حضور نمایندگان وکارشناسان غیر آشنا با مسائل مربوطه بوده که موجب میگردد قوانین ومقرراتی بدون مشارکت نخبگان به سرانجامی شوم بدل گردد.از این دست حرکات ناشیانه وغیر فنی موضوع لایحه جامع منابع طبیعی بود که در سکوتی که این روزها برای دلسوزان و دل خستگان منابع طبیعی آزار دهنده است در حال شکل گیری نادرستی بود که میرفت تا کام زمین خواران ومتعرضین ومتخلفین به اراضی ملی را شیرین وموجبات شکل گیری اختلاسی فراتر از3000 میلیارد را برای این دسته از متخلفین فراهم نماید. به عبارتی وقتی با عناوینی نادرست بر آنچه مربوط به عموم ملت میباشد دست یازی صورت پذیرد نوعی تعدی وتعرض به بیت المال بوده که چیزی جز اختلاس به آن اطلاق نمیتوان نمود.بدنبال این موضوع برای اولین باردر مورخ 12 شهریور 90 این مسئله به قلم نگارنده و در فضای مجازی سبز پرس منتشر وپس از آن هومان خاکپوردر تارنمای خود به موضوع پرداخت . پس از این اقدامات موضوع توسط برخی روسای انجمن های علمی در رسانه ها مطرح وجلسه ای نیز با رئیس سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشوربرگزار که ایشان صراحتاً با تصویب این لایحه در مجلس مخالف بوده و در نهایت، پیگیری روسای 9 انجمن علمی معتبر و متخصص کشور، منجر به تهیه یک نامه شد که به محضر مقام رهبری ارسال تا قبل از هر گونه حرکت از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی موضوع در قالب حکمی حکومتی از دستور کار مجلس خارج گردد.


بدیهی است تا مادامی که نمایندگان از اهرم واگذاری اراضی ملی، استفاده ابزاری جهت جلب نظر مردم حوزه انتخاباتی خود نمایند یا سازمانهای جهاد کشاورزی استانها در مسائل تخصصی سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری ورودی غیر فنی داشته تا اختلافات مربوط به زمین را به نفع متعرضین ومتخلفین رفع و رجوع نمایند، این پرونده مفتوح بوده وبیم آن میرود تا دوباره این جریان مجدداً از سوی مجلس پیگیری شود.
ماجرای نحوه شکل گیری ونیز فرایند تغییر درلایحه جامع منابع طبیعی به قلمی ساده وروان توسط نگارنده ، روزدوشنبه 23 آبان درصفحه 13 روزنامه شرق به چاپ رسیده است.لینک مطلب را از اینجا دنبال نمایید.   

/ 0 نظر / 11 بازدید