جعبه سیاه

بدنبال آلودگی شهرهای بزرگ منجمله تهران،اهواز،مشهدو چند شهر دیگر برخی باستان شناسان مترصد پیدا نمودن مقصر برآمده ؛ که بدین منظور کاوشهائی را جهت یافتن جعبه سیاه در اطراف این شهرها آغاز نمودند.پس از یافتن جعبه سیاه و بازخوانی صداهای ثبت شده بر روی سفالهای درون آن نتایجی بدین شرح بدست آمد:
آقا محمد خان قاجاربه عنوان سر سلسله قاجار مرکز حکومت  خود را شهر تهران انتخاب نمود.
 انتخاب شهر مشهد توسط  نادر شاه افشار سر سلسله افشارموجب گشت بیش از دویست وپنجاه سال پیش این شهر به عنوان مرکز حکومت جهت حکمرانی انتخاب گردد.
شهر شیراز در زمان کریمخان زند معروف به وکیل الرعایا مرکز حکمرانی ایل زند قرار گرفت .
شهر تبریز نیز در زمان ایلخانیان وصفویان به عنوان پایتخت انتخاب شد.
شهر اهواز وشوش نیز پیش از اسلام ،مرکز صدارت  ایلامیان و هخامنشیان بوده است.
شهر اصفهان در زمان صدارت سلجوقیان به عنوان یکی از مراکز حکومت انتخاب شد.
شهر قزوین در زمان صفویان به همراه اصفهان وتبریز به عنوان مرکز تصمیم گیری وحکومت انتخاب شد.

نظر به شناسائی این شاهان نالایق در انتخاب این مناطق بدون توجه به استعداد اراضی وآمایش سرزمین به عنوان پایتخت سیاسی و مرکز حکومت، به این نتیجه میتوان دست یافت که مقصر اصلی در آلودگی چنین شهرهائی، پادشاهانی بوده که این مناطق را جهت پایتخت انتخاب نموده اند. و چون برابر عصر حاضر با دقت و توجه کافی و وافی به نظرات کارشناسی وفنی اقدام به انتخاب این شهرها جهت سکونت ومرکز حکومت ننموده اند لذا مقصر صد در صد تشخیص داده میشوند.
 نظر به اینکه برابر قوانین موجود که پس از بررسی جعبه سیاه هواپیما نمیتوان با خلبان کشته شده برخوردی نمود لذا با پادشاهان مرحوم شده نیز نمیتوان برخوردی شایسته داشت و پرونده به خودی خود بسته میشود.
با توجه به این اطلاعات، میتوان نتیجه گرفت که نه تنها بنزین غیر استاندارد ،بلکه توسعه ناموزون شهری ، توسعه خطوط مترو،  انتقال کارخانجات به خارج این شهرها،اصلاح خودرو های آلوده زا، فرسودگی خودروها و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی ودیگر عوامل عنوان شده از سوی کارشناسان، نه تنها تاثیری بر آلوده بودن شهرها نداشته بلکه شهرداری این شهرها کمافی السابق میتوانند به ساخت وساز در این شهرها ادامه داده و نگران افزایش جمعیت در چنین شهرهائی نبوده و برابر نقشه جامع شهری تا 10 طبقه به واحدهای مسکونی و 50 طبقه به واحدهای اداری وتجاری اجازه ساخت دهند.از سوی دیگر وزارت صنعت هیچ نقشی در آلودگی شهرها نداشته چرا که خودروهای تولیدی نه تنها استاندارهای یورو 5 را دارا میباشند بلکه قابلیت ارتقا به یورو 10 را نیز خواهند داشت.از سوی دیگر به وزارت نفت نیزبدلیل تولید بنزین هیچ اتهامی وارد نیست و این وزارت نه تنها قادر به تولید بنزین به شکل حاضر میباشد بلکه میتواند اندکی از استانداردهای آن را کم نموده تا در اعتبارات صرفه جوئی نماید.سازمان حفاظت محیط زیست هم بجای درگیر نمودن خود با چنین نهادهائی، مترصد پیدا نمودن جعبه سیاه شکار حیات وحش اعصار گذشته  باشد.

/ 5 نظر / 35 بازدید
مدرس

شايد با طنز بتوان برخي را كه خود را به خواب زده اند بيدار كرد

خالد

همه چیز را میتوان به طنز نوشت الا مرگ را

شیرشاه

سلام شاهی چرا سر به سر خان مغول و چنگیز و اشرف افغان و براردان عرب و ........... نگذاشتی اینها به گمانم سوغات آلودگی را از دیگر کشورها آورده بودند که فراموش کردی گل پسر

شهروحش

بادرود ،درقالب طنز خیلی خوب به مسئله آلودگی هوااشاره کردید [گل]

حامد

آسمان این شهر چه خاکستریه زیباییست...