کوری، عصا کش کور دیگر

ارائه طرحی از سوی مجلس با امضای 65 نماینده در خصوص انحلال سازمان حفاظت محیط زیست و ادغام آن در سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری اگر خوشبینانه بدان نگاه کنیم،این ذهنیت را قوت میبخشد که نمایندگان مجلس یکبار دیگر بجای حل وفصل مسائل ومشکلات، بدنبال پاک نمودن صورت مسئله میباشند.

سالها قبل ضرورت تشکیل وزارتی جدید متشکل از سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست تحت عنوان وزارت منابع طبیعی توسط نگارنده مطرح شد.که پس از آن، داستان از سوی برخی نمایندگان در اینجا دنبال گردید.

هنوز بر این باور هستیم که نداشتن تشکیلات منسجم در خصوص منابع طبیعی ومحیط زیست و وامدار بودن این تشکلها و فشار های اجتماعی ، سیاسی و مسائل معیشتی، آنها را از وظائف ذاتی خود دور نموده است.سازمان جنگلها و مراتع در شش و بِش خود مانده ،پس چگونه قادر به هدایت تشکیلاتی دیگر خواهد بود .سازمان حفاظت محیط زیست هم که با امکانات محدود و بازی ندادن آن توسط دستگاهها و وزارتخانه های بزرگ حرفی برای گفتن ندارد.لذا هنوز یگانه راه نجات عرصه ها وگونه های جانوری و گیاهی و حفظ آب وخاک برگشت به سال 1346 در داشتن وزارتی مستقل تحت عنوان وزارت منابع طبیعی میباشد.  

/ 5 نظر / 8 بازدید
شهرام

مشکل اینجاست که نمایندگان و مدیران،؛ کارشناس نیستند.چه توقع بالائی دارید .

دوستدار محيط زيست

ببينيد نمايندگان دنبال چي هستند .وگرنه گربه براي رضاي خدا موش نميگيرد.

محفوظ(سازمان ج،م و آ)

سازمان جنگلها سالهاست زير يوغ پير كهنه استكبار(وزارت كشاورزي)بوده و بردن يك سازمان با وظايف حاكميتي و نظارتي همانند محيط زيست زير نظر وزارتي كه ماهيت آن مخالف اهداف سازمان جنگلها و محيط زيست ميباشد تنها به مثابه يك اشتباه تاريخي خواهد بود.نمايندگان محترم يا نميدانستند چه كاعذي را امضا ميكنند يا وظائف اين دو سازمان را بدرستي نميدانستند.

هیوا

درود بر شما او گفت : "کار خونه نمی خواد هوا را آلوده کنه٬ما آدم ها اون اینجوری ساختیم"

رضا

سازمان جنگلها سالهاست زير يوغ پير كهنه استكبار(وزارت كشاورزي)بوده و بردن يك سازمان با وظايف حاكميتي و نظارتي همانند محيط زيست زير نظر وزارتي كه ماهيت آن مخالف اهداف سازمان جنگلها و محيط زيست ميباشد تنها به مثابه يك اشتباه تاريخي خواهد بود.نمايندگان محترم يا نميدانستند چه كاعذي را امضا ميكنند يا وظائف اين دو سازمان را بدرستي نميدانستند.