دکتر احمدی ایلام پایتخت نشین شد

امروز دکتر صید رضا احمدی رئیس مرکز جنگلهای خارج از شمال،سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری شد.


ایشان پیش از این  در پست های کارشناس مرتع،رئیس اداره مرتع،معاون فنی، رئیس اداره جنگلکاری،معاون پشتیبانی و در نهایت مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان ایلام مشغول خدمت بود.احمدی با مشکلات بلوط های غرب غریب نبوده و انتظار میرود در پست جدید تلاش های مضاعفی برای حفظ واحیای جنگلهای زاگرس نمایند.مهندس کامران پور مقدم تا قبل از ایشان مدیر کل دفتر مذکور بودند.

/ 0 نظر / 38 بازدید