مواظب باشید بیخود خودتون رو مهندس ودکتر جا نزنید

اخیرن نامه ومکاتبات مربوط به جرم استفاده از عناوین دروغی والکی را دیدم گفتم شما هم بد نیست ببینید تا یک وقتی حوس نکنید از القاب دروغین وغیر واقع برای خودتان استفاده کنید ویک کلاهی از این نمد برای خودشان نسازند.البته این مصوبات وقوانین شامل آندسته از رانندگان وآبدارچی های محترم ادارات  که اخیرن موفق به دریافت مدارک لیسانس،فوق لیسانس ودکتری شده اند نمیگردد.چون این قشر زحمت کشیده اند وقرار است منبعد بدلیل عدم استخدام نیروهای کارشناسی در اغلب ادارات وسازمانها از این نیروها بجای آندسته از افراد که بازنشسته میشوند استفاده گردد.فقط یک بار حواستان باشد این افراد را با کسانی که نمیشناسید اشتباه نگیرید وهر وقت مطمئن شدید که مدرک دارد بفرمایید آقای دکتر لطفن یک چای برای ما بیاور.یا جناب مهندس فردا آب وروغن ماشینتو چک کن و تشریف بیاورید بریم ماموریت یا از همین دسته عناوین میتوانید استفاده کنید ولی وای به حال آندسته افرادی که بدون مدرک بخواهند خودشون رو به جای دیگران جا بزنند.اونوقت حسابشون با ماده 556  بوده وطبق همین ماده سه رقمی مجازات میشوند. از ما گفتن بود.

/ 3 نظر / 5 بازدید
محمد درویش

مهم این است که چه کسی این فرمان را صادر و نامه را امضا کرده است! درود ...

فرزاد م

چشم مهندس جان