سبزی باب خشک کیلو چند؟قسمت اول

وجود واحدهای صنعتی و تولیدی متمرکز و پراکنده در مناطق مختلف کشورو نیاز برخی از این واحدها وتجهیز آنها به سیستم های کنترل آلودگی ایجاب می نماید تا با برنامه ریزی و مدیریت صحیح نسبت به اجرای سیستم های کنترل آلودگی اقدام لازم صورت پذیرد. عدم وجود قوانین مرتبط با آلودگی صوتی در سنوات قبل و نیزعدم وجود ابزارهای کنترل و اندازه گیری در کنار امکانات پرسنلی و تجهیزات و دانش فنی مرتبط موجب شده که در اغلب واحدها به این نوع کنترل بهای کمتری داده شود.


کنترل آلودگی هوا نیز کم و بیش بعد از آلودگی صوتی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست متولی مستقیم مدیریت بر واحدهای تولیدی و صنعتی در کنترل فاضلاب تولیدی آنها می باشد به نحوی که در سنوات گذشته با اجرای مواد 11 و 12 و پس از آن مواد 688 و موارد مشابه قوانین موجود مستحکمتر شده و در کنار این قوانین و مقررات، دستورالعمل های درون سازمانی نحوه استقرار واحدها را تعریف نموده و شرایط را برای استقرار صحیح واحدها بخصوص در مناطق غیر شهرکهای صنعتی تعریف نموده است. اگر چه در نحوه اجرای این دستورالعمل ها و استقرار واحدهای صنعتی چالش هایی وجود داشته و استقرارهای خارج از این ضوابط صورت پذیرفته که در جای دیگر به آن پرداخته خواهد شد. اما در بحث حاضر عمدتاً روی صحبت مربوط به نحوه برخورد با واحدهائی است که به نوعی فاضلاب تولید نموده یا فاضلاب غیر استاندارد وارد محیط میگردد.
قرابت برخی واحدها و ورود فاضلابهای صنعتی و انسانی به آبهای جاری، رودخانه ها، دریاچه هاو دریاها دغدغه ای است که نمونه های آن گاهاً توسط علاقمندان زیست محیطی و انعکاس در تارنماها دیده و یا توسط رسانه ها شنیده می شود. مهم نحوه برخورد با این واحدها است که در نمونه ای تازه تر می توان به آلودگی کشف رود  در خراسان رضوی اشاره نمود.که در خبرهای شب گذشته خبر 20 به آن اشاره شد. کشف رود، در میان دره کشف رود خراسان رضوی جاری است. این رودخانه از مشرق به شهر قوچان و از کوه‌های هزار مسجد و بینالود سرچشمه می‌گیرد.طول رودخانه کشف رود ۲۹۰ کیلومتر است و پس از ادامه مسیر، در محل پل خاتون سرخس، به رودخانه هریرود می‌پیوندد و از آنجا به بعد، رودخانه تجن نام گرفته و به سمت ترکمنستان ادامه می‌یابد و در ریگزارهای ترکمنستان فرو می‌رود.

این موضوع در سه قسمت به پایان میرسد

/ 0 نظر / 14 بازدید