یک نگاه دیگر به محیط زیست

در برنامه نگاه یک که شنبه شب چهارم اردی بهشت ماه از شبکه اول سیما به نمایش درآمد محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست میهمان برنامه بود وبه سوالات مجریان برنامه پاسخ داد.گرچه حجم سوالات پرسیده شده از محمدی زاده درمحدوده زمانی اندک برنامه زیاد بنظر میرسید اما محمدی زاده سعی نمود برای هر یک ازاین مسائل وچالش های فراروی مردم پاسخی در خور اعلام نماید.اخیراً در یادداشتی آبیاری سبزی کاریهای خراسان رضوی از فاضلاب کشف رود تحت عنوان سبزی باب خشک کیلوچند؟ منتشر شد که به موضوع فاضلاب 1000 لیتر در ثانیه ای این رود آلوده بعنوان یک دغدغه زیست محیطی پرداخته شد.فقط مجدداٌ باید گفت جدای از قحط الرجالی که در سازمان حفاظت محیط زیست وجود داردوجود قوانین ومقررات محکم که واحدهای آلاینده را مجبور به تبعیت از قانون و اجرای سیستم ونگهداری بهینه سیستم ها ونظارت بر آنها میکند به عنوان یک گزینه درخور وقاطع، کارشناسان ومدیران را کمک خواهد نمودتا با معضل کشف رود کنار آیند. جلوگیری از تخلیه تانکر فاضلاب به کشف رود که کار نشدنی در محیط زیست نیست .یا برخورد با فاضلاب صنعتی کارخانجات یا دیگر منابع تولید فاضلاب .اگر اداره کل محیط زیست استان بدون چشم داشت وثبت وسفارش وملاحظات سیاسی واجتماعی قصد مهار وکنترل واحدهای تولید کننده فاضلاب آلوده را داشته باشد قطعن به این مهم دست خواهد یافت.همانگونه که در برخورد با خیلی از واحدها تاکنون به این مهم دست یافته است.نگرانی های بیماریهای میکروبی وبروز سالک وبیماریها ناشناس دیگر از عواقب همین  دست روی دست گذاشتن هاست.

 

مسئله بعد مربوط به بیمارستانها بود . بیمارستانهای کشور که عمدتن طی سالیان گذشته خود را مبری از اجرای سیستم تصفیه فاضلاب ودفع اصولی پسماندهای بیمارستانی ونیز سوزاندن زباله های بیمارستانی میدانستند طی سالهای اخیر اقدامات لاک پشت واری را در جهت اجرای سیستم های کنترل آلودگی آغاز نموده که ناشی از پیگیری واحدهای تابعه محیط زیست بوده اما رها سازی این واحدها پس از اجرای سیستم وخاموش شدن سیستم های آنها مراقبت ونظارت بیش از پیش کارشناسان محیط زیست را میطلبد.با توجه به اظهارات محمدی زاده تاکنون نیمی از بیمارستانهای کشور دارای سیستم شده ونیم دیگر تا یکسال آینده سیستم دار خواهد شد. .این اظهارات با واقعیات بیمارستانهای شهر تهران در تناقض کامل است زیرا در بحث هر بیمارستان چند موضوع باید تعیین تکلیف شود یکی فاضلاب بیمارستان که نیاز به سیستم تصفیه دارد.دیگری اتوکلاو وهیدروکلاو که همه باید داشته باشند ونیز اتاق مبرد.همه این امکانات باید باشد تا بتوان ده درصد کل پسماندهای شهر تهران را که هفتاد تن برای تهران و500 تن برای کشور میشود را امحاء کرد واین درحالی است که فقط در شهر تهران از 148 بیمارستان تنها 27 مورد دستگاه بی خطر ساز زباله بیمارستانی دارند . حال با توجه به اظهارات محمدی زاده که تا سال آینده نصف دیگر بیمارستانها مجهز به سیستم زباله سوز و نه سیستم تصفیه فاضلاب میشوند ،بنظر میرسد تناقضاتی وجود دارد.چون این عدد نصف اون عدد نیست .واگر هم باشد آیا منظور محمدی زاده رفع هر دو معضل فاضلاب واتوکلاو بوده  واگر بوده با یکسال نتوان چنین کار بزرگی کرد. چون سنگ بزرگ نشانه نزدن است....    برمیگردم

 

/ 4 نظر / 12 بازدید
مجيد

شايد ده سال ديگر اين اتفاق هم نيفتد.چون بيمارستانيها فقط پول ميگيرند اما پول نيمدهند.

ماندانا راکعی

چقدر مطلب جذاب و گیرا بود

محمد

ما نفهمیدیم کجای این مطلب برای ماندانا خانوم جذاب و گیراست احتمالاً ایشون این تفاسیر را در ارتباط با چشم نویسنده گفته اند.

محسن

عجبا