گاماسیاب

از نورآباد لرستان  که به سمت نهاوند حرکت میکنی ناچاری از تنگه وگردنه گاماسیاب بگذری.در بلندترین نقطه به برفها بسیار نزدیک میشوی.شدت آفتاب نه تنها آزار دهنده نیست بلکه خنکای برفها پوستت را نوازش میدهند.وصف هوای پاک اینجا در اردیبهشت ناگفتنی است.ادامه این جاده تو را سرچشمه سرآب گاماسیاب میرساند.آبی به زلالی اشک چشمان عاشق و گوارا چون شهد گلهای بهاری ،که در نهایت به کرخه میریزد.

گفتن از سدی که مقدمات آن چند سالی است آغاز شده و ساخت آن جنگلکاری های منابع طبیعی را نابود کرده و طبیعتی زیبا را به زیر آب خواهد برد در این مجال نمیگنجد.

/ 1 نظر / 49 بازدید
khodai

بسیار زیباست / اگه تونستی از زیبایی های اذر بایجان شرقی هم بازدید کنید.مخصوصا جنگل های ارسباران و قاعه ی بابک که ی زیبایی خاص خودشو داره که در جای خود بی نظیره