لابلای روزهای رفته

هویت تنها نام ونشانت نیست .گاهی بایستی هویتت را در کوچه پس کوچه های شهری بیابی که روزی سخت دوستش داشتی.گاهی درگذر از خاطرات، یاد هویت گمشده ات میگردی.  گاهی درخت زردآلوی حیاط خانه پدری که خاطرات یک عمر زندگیت در سایه سار آن خفته تمام هویتت میشود.و گاهی یک احساس، یک عشق، یک دیدار، یک نگاه و یک خاطره ی کمرنگ میشود هویتت. امروز در گذر از روزها و خاطره های روزهای جوانی یکی از همان هویت ها را دیدی.نامش علی حجازی است.مسئول آموزش دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران که پس از دیدارش همه آن خاطرات سرد وگرم جنگل سرو سیمین ، باغ بوتانیک ،زمین فوتبال ، اتاق 418خوابگاه کرج و یاد همه آن هشت سال دوران تحصیل برایت زنده شد. آقای حجازی برای من حکم همان معلم کلاس اولم را داشت اگر چه معلمم نبود.اما دیدارش از حضور یک معلم دوران بچگی شیرین تر بود.سلامتی همه خوبان خاطرات خوب زندگی

/ 0 نظر / 119 بازدید