برای درویش که درویش است

به مناسبت شروع ششمین سالگرد فعالیت تارنمایت ونیز آنچه که به بوته رای گذاشته شده خواستم بر حسب وظیفه یک یادگاری روی دیوارت بنویسم.اقرار میکنم که نه بخاطر رفاقت دیرین ونه بخاطر تملق گوئی بلکه بخاطر شیوائی ورسا بودن قلمت بایستی ستایش شوی.در زمانه بی خیالی ،بی توجهی وبی تفاوت بودن قشر عظیمی از نه مردم عادی بلکه از فرهیختگانی که بنوعی سکان بخش کارشناسی ومدیریتی این مرز وبوم را در اختیار دارندوکرارن از کلمات نامانوس "کار از کار گذشته،از دست ما کاری ساخته نیست،مدیران میبرند ومیدوزند" واز این دست صحبت ها ،دل هر علاقمندی را بدرد می آورندوترمز دستی هرعلاقمند به این دیار را میکشند.در این وادی دل دریائی داشتن وقلمی که جوهرش را از جوهره پاک وبی آلایش دلی میگیردکه سرشار از لطافت  وحس عاشقی به وطن وبیان مشکلات ونارساییهای موجود میباشدهنری است ذاتی که خدا نزد تو نهاده تا از آن در راه اعتلای دیاری بکوشی که نامهای بزرگی در پس نام بزرگ آن در طی قرنها نهفته است.خیلی وقتها دلت از این همه بی تفاوتی میگیرد آن هنگام این نوشته های بی مزد ومنت تسلی بخش همان دلها وسنگ صبور همان انسانهائی میشود که دوست دارند لیاقت داشتن چنین نام نیکی از وطن را یدک بکشند.سابقن من پرسشگر چرائی وبلاگ نویسی بودم اما حال پاسخگوی بودن آن شده ام.همیشه یک از هیچ ، حضور از نبودن وعشق از بی عاطفگی بالاتر است.حضور پر شور همه کسانی که در این دایره مجازی قلم میزنند خود دلیلی بر خواستن است همگی میخواهند آگاهی دهند،همگی میخواهند اصولی را یادآوری یا نظری را اعلام کنند.در میدان فعالیت شما دلخوشیم که یک قلم به دست همیشه هست که بنویسد .این که بی مزد ومنت آن دسته از علاقمندان را از نوشته هایت بهره مند میکنی اثر گذار بودن شماست .چیزی که همیشه این حقیر بدان اعتقاد دارم که آدمها باید در طول زندگی یک اثر حتی کوچک از خود به جا گذارندواگر این اثر در دیگران اثری گذارد میشود اثر گذار بودن واین چیزی است که تو با بعضی چیزهای دیگر همگی رابا هم داری.با تو بوده و هستیم تا روزی دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش کنیم آباد.برای رای دادن به درویش که رای دادن به خود ماست اینجا کلیک بفرمایید.ضمنن بعد از انتخاب وبلاگ سری به پایین صفحه زده و4 پنجره را پر کنید.بعد از ثبت نظر پیغام اعلام میشود ومیتوانید نظرات کلی را ببینید.

/ 1 نظر / 11 بازدید
محمد درویش

درود بر مهرداد عزیز و بامرام شرمنده کردی رفیق. بتونیم جبران کنیم.[خجالت]