هفته منابع طبیعی و مقابله با آثار زیانبار گرد و غبار

در ششمین روز هفته منابع طبیعی و یکروز مانده به پایان این هفته که روز مقابله با آثار زیانبار گرد و غبار و تغییرات آب و هوائی نامگذاری شد، دفتر امور بیابان معاونت مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور همایش یکروزه ای را در سالن هفت تیر وزارت جهاد کشاورزی برگزار نمود . شناسائی مکانهای تولیدریز گرد و نحوه مقابله با پیشگیریهای ایران در اینخصوص بیشتر از دیگر موارد در چنین نشست هایی نمود پیدا می کند . بنا به اظهار کارشناسان دفتر امور بیابان مناطق وکانونهای ایجاد ریز گردها عمدتن مربوط به رب الخالی عربستان ، مرز سوریه وعراق (شرق سوریه وغرب عراق) بوده که دکتر نوریان نیز کشور اردن را به این کانونها اضافه نموده اند.
بنا به اظهار مهندس فراهانی معاون دفتر امور بیابان برگزاری همایش یکروزه در ششمین روز هفته منابع طبیعی با محوریت ریزگردها با بهانه نامگذاری یک روز از هفته منابع وبررسی فنی موضوع خوب بوده اما با توجه به تدارکات وفرصت دو هفته ای برای برگزاری چنین همایشی با توجه به اهمیت موضوع کاستی هایی وجود داشته است. بنا به اظهارات کارشناسان عراقی ریزگردهایی که در سال 87 به تهران رسیدند مربوط به اراضی کشاورزی است  که در سوریه بوده وبدلیل احداث سد در ترکیه این اراضی بصورت رها شده درآمده و گروغبارها از این نقاط به سمت ایران حرکت کرده اند.
در این همایش از سازمانهای محیط زیست ،جنگلها،مراتع وآبخیزداری ، هواشناسی ، وزارت امورخارجه ، جهاد کشاورزی، بهداشت وآموزش پزشکی واساتید دانشگاه وکارشناسان علاقمند شرکت داشتند.
اخیراً با توجه به عزیمت همکاران دفتر امور بیابان به کشور عراق و رایزنی های انجام شده با عراق ،سوریه،کویت وقطر که نهایتاً منتج به عقد توافق نامه با کشور عراق وسوریه کشور گردیده است .در این رایزنی ها مقرر گردیده دانش فنی ساخت مالچ نفتی به طرفهای عراقی وسوری آموزش داده شود و آنچه درخصوص تجارب مربوط به بیابانزدائی در ایران اتفاق افتاده در یک پروسه شش ماهه آموزش داده شود گرچه مراکز ایجاد ریزگرد مربوط به کشور سوریه ، عراق و عربستان میگردد و در عمل بایستی در تعامل با این کشورها نسبت به مهار گرد و غبار در مراکز و کانونهای تولید ریزگرد اقدام نموده اما به نظر می رسد در چنین کارهائی که برای دولت مردان ما جایگاه مهمی در ماههای اخیر و با توجه به تکرار بالای آن دارد نسبت به پیگیری موضوع و اینکه عمده کانونهای تولید این ریزگردها در خارج از کشور ما می باشد لذا آنچه مهم جلوه می نماید پیگیری موضوع از سوی وزارت امور خارجه و سازمانها و دستگاههای ذیربط در رسیدن به جایگاهی است که این کانونها در مبداء کنترل شود حال این کنترل یا بیولوژیک یا مالچ نفتی است و یا با هر راهکار علمی مرتبط .
مخلص کلام :
دستاوردهای این همایش ودیگر همایش ها در هاله ای از ابهام قرار دارد .ناامنی های موجود در کشور عراق و بمب گذاریهای متمادی پس از خلع یدکشور از بعثیون عملن سیاستهای موجود کشور را به ایجاد امنیت سوق داده و به نظر می رسد برقراری امنیت و اجتناب از بمب گذاری و ایجاد آشوب در این کشور در راس امور مملکتی آن قرار دارد پس پر بیراه نگفته ایم اگر این کشور مقابله با گرد و غبار را که خیلی با شرایط اکنون عراق همخوانی ندارد را در دستور کار خود قرار ندهد یعنی تلاش ما راه به جائی نخواهد برد . طرف سوری نیز که عملاً در جهت تقویت بنیه نظامی تلاش وافر دارد تا در صورت حمله رژیم صهیونیستی قادر به دفاع از خود باشد و لذا این کشور همه شاید اعتباری دیگر برای چنین کارهائی نداشته باشد درخصوص عربستان نیز که با توجه به سیاستهای کلان عجیب و غریب این اعراب معلوم نیست کاری برای کشوری چون ایران که عمده غبارهای این کشور پس از عبور از خلیج فارس وارد ایران می شود انجام دهد .

/ 1 نظر / 12 بازدید
محمد درویش

پس با این حساب آبی از عراق و سوریه گرم نمی شه! می شه؟