نظام مندی نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی

روز جمعه 24 اردیبهشت ماه هشتاد ونه ، انتخابات سومین دوره شورای نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در خیابان دکتر فاطمی - خ حجاب - سالن هیئت فوتبال از ساعت 9 صبح تا 16 بعد از ظهر برگزار میگردد. دور قبلی که در سومین روز همین ماه برگزار شد بدلیل عدم استقبال اعضاء وبه حد نصاب نرسیدن افراد به روز 24 اردیبهشت ماه موکول شد.

از آنجا که شرکت در سرنوشت جامعه نوپای کشاورزی ومنابع طبیعی که تحت عنوان این سازمان کار خود را هشت سال پیش آغاز نموده  تنها کمک اعضاء به رسیدن این نهال نوپا به بلوغ فکری واجرائی محسوب میگردد.لذا بنیاد چنین سازمانی بر دوش تفکرات همین اعضاء خواهد بود وامید دارد تا با شرکت خود ، بهاری پر باران را تداعی وبر این خشکسالیها ببارید . پیشنهادات ونظرات تکمیلی نگارنده را دراینجا دنبال کنید.

/ 2 نظر / 8 بازدید