آ و ب حروف اول الفبا که میشود آب

صبح که به محل کارم عازم بودم رادیو از نحوه مدیریت آب وچگونگی درست مصرف کردن وتاکید گوینده بر اجتناب از بکار بردن کلمه اسراف سخن میگفت  واینکه در ایام نزدیکی به نوروز تلاش کنیم تا در تمیز کردن منزل از آب کمتری استفاده کنیم .هنوز جملات گوینده به پایان نرسیده بود که به محل آبگیری کامیونهای سیار واقع در میدان گلها رسیدم که علیرغم اصلاح ساختار قدیمی آن ونصب تجهیزات وتاسیسات مدرن! جهت اجتناب از هدر رفت آب ملاحظه شد که آب توسط یک لوله ۶ اینچ به جوی آب رها شده است .

 

اگر چه شاید این موضوع  مربوط به خطای انسانی باشد ولی متولیان امر آگاه باشند که دغدغه های موجود بر سر مشکلات کم آبی موجود ،خشکسالی های پی در پی وکاهش سفره های آب زیرزمینی وآلودگی های آبها ورشد بالای تولید فاضلاب همه بر اثر استفاده های غیر ضرور بوده است وآگاه باشیم که محدودیت منابع آب شیرین در جهان ازیک سو وافزایش جمعیت ومصرف سرانه مردم از سوی دیگر موجب میشود که در 15 سال آینده جمعیت محروم از آب سالم به 8/2 میلیارد نفر وجمعیت محروم از تأسیسات جمع آوری ودفع بهداشتی فاضلاب به 5/4 میلیارد نفردر جهان افزایش یابد.و کشورهای جدیدی منجمله ایران به گروه کشورهائی واردشوندکه تولیدسرانه آب شیرین درآنهاازحداقل لازم برای هرنفرکمترگردد.الگوی مصرف آب در نقاط مختلف متفاوت بوده به نحوی که سرانه مصرف آب شرب دردنیا روزانه  150 لیتر  می باشد که در ایران 220 لیتر ودر تهران 340 لیتر در روز می باشد.  از کل آبهای موجود جهان فقط 5/2 درصد آن شیرین است.طبق بررسی های انجام شده در حال حاضر 2/1 میلیارد نفر از جمعیت جهان از آب سالم و 5/2 میلیارد نفر از تأسیسات جمع آوری ودفع بهداشتی فاضلاب محروم هستند.(منبع : شرکت سبزان محیط)

 وبنا به آطلاعات اخذ شده از تابش رییس فراکسیون محیط زیست مجلس : تقلیل متوسط سرانه آب قابل تجدید از 7000 متر مکعب در سال 1340 به  2100  متر مکعب در سال 76 و پیش بینی آن در حد متر مکعب  1300 تا سال 1600 و ورود ایران به مرحله تنش آبی،پیش بینی حجم پساب های اصلی (صنعتی، شهری و کشاورزی) در سال 1400 به میزان 40 میلیارد متر مکعب که نسبت به 29 میلیارد متر مکعب سال 1380 از رشد 38 درصدی برخوردار است و به حدود یک سوم منابع تجدیدپذیر کشور می رسد،

مخلص کلام:

اگر نگران کم ابی هستیم اول یاد بگیریم خودمان که دستی بر آتش داریم آْب را درست مصرف کنیم.

اگر در هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری درختی میکاریم انرا آب داده وبرنامه ای برای آبیاری آن داشته باشیم.وپس ازتلاش فراوان دررشد درخت وبه ثمر نشستن آن همانند گوسپند داشتی آنرا سر نبریم تا تا بجایش ساختمان محکمتری بنا کنیم.

ویاد بگیریم حرف وعمل ما یکی شود وبدانیم مرگ  برای همسایه نیست وزنگ خطرها را جدی بگیریم.

/ 0 نظر / 30 بازدید