برگزاری همایش منابع طبیعی،آسیبها وچالشها درایلام

همایش ملی با عنوان " منابع طبیعی، آسیب ها و چالشها، پژوهشهای کاربردی، راهکارهای عملی" در اردیبهشت ماه سال آتی در استان ایلام برگزار خواهد شد که فرصت ارسال خلاصه مقاله تا 8 اسفند می باشد لذا همکاران علاقمند می توانند به سایت  www.ntap2010.irمراجعه نمایند. محورهای همایش هم عبارتند از:

محورهایهمایش:

*طبیعی و زیست محیطی

خشکی و خشکسالی آفات و بیماری ها ریزگردها تغییر اقلیم

* انسانی و فرهنگی:

باورها و ارزش ها و مسئولیت پذیری اقتصاد و معیشت نظام های بهره برداری

* سیاست گذاری و مدیریت:

قوانین و مقررات برنامه های توسعه سازمان های مردم نهاد (NGO)

* فناوری های نوین

سنجش از راه دور بیوتکنولوژی نانوتکنولوژی فناوری اطلاعات و سایر فناوری های نوین

ضمناً همایش کمیته علمی همایش ملی "منابع طبیعی، آسیب ها و چالشها، پژوهشهای کاربردی، راهکارهای عملی" در نظر دارد به منظور ارج نهادن و گردآوری ایده ها، راهکارها و تجارب مناطق مختلف کشور در زمینه حفظ، احیاء و صیانت از منابع طبیعی کشور مسابقه ای تحت عنوان «ایده ها، راهکارها، تجارب برتر در زمینه حفظ، احیاء و صیانت از منابع طبیعی» در سه محور:

 1- ایده ها، راهکارها و تجارب برتر در زمینه پیشگیری از آسیب های منابع طبیعی

2- ایده ها، راهکارها و تجارب برتر در زمینه مبارزه با آسیب های منابع طبیعی

3- ایده ها، راهکارها و تجارب برتر در زمینه شیوه های جلب مشارکت مردم در زمینه برنامه های حفظ، احیاء و صیانت از منابع طبیعی

برگزارمی نماید.

 

 

 

/ 0 نظر / 234 بازدید